Month: April 2022

ขอพรกับพระแม่ลักษมี ดวงดีเสี่ยงโชคแล้วรวย

  ในบรรดาเทพฮินดูหรือเทพ ที่มีความเชื่อทางอินเดีย เรามักจะรู้จักเทพองค์นี้เป็นอย่างดีนั่นก็คือพระแม่ลักษมี โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่เชื่อว่าพระแม่ลักษมีสามารถอำนวยพรในด้านความรักหรือในด้านของการมีคู่ แต่ความจริงแล้วนักพนันออนไลน์ก็สามารถมาขอพรกับพระแม่ลักษมีได้ เพราะพระแม่นั้นมีหลายปาง แต่ละปางมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปซึ่งถ้านักพนันออนไลน์อย่างจะมีโชคลาภในการเล่นพนันก็ต้องเลือกบูชาให้ถูกจุดประสงค์ 1.พระอาธิลักษมี​ เป็นผู้ที่โดดเด่นในด้านความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ที่บูชาพระแม่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการที่จะเริ่มทำโครงการ หรือกำลังคิดจะริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆ ซึ่งหากบูชาพระแม่ปางนี้ ก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำอยู่จะผ่านอย่างง่ายดาย 2.พระธัญญลักษมี เป็นผู้ที่ให้พรเกี่ยวกับความมั่งคั่ง และความอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตร โดยเชื่อว่าหากกราบบูชาพระแม่ก็จะช่วยในเรื่องของการผลิดอกออกผล พืชพันธุ์ทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ 3.พระวิชัยลักษมี (ไทรยลักษมี)​ เป็นผู้ประทานชัยชนะ หรือการต่อสู้ เชื่อว่าพระแม่ปางนี้เป็นปางที่จะช่วยให้ชนะอุปสรรคทั้งปวง รวมถึงชนะในการเล่นพนันออนไลน์ด้วย การประสบความสำเร็จ และยังช่วยขจัดความกลัวที่เกิดขึ้นในใจ เมื่อขอพรแล้วก็จะมีความฮึกเหิมมากขึ้น 4.พระคชลักษมี เป็นปางที่ทรงอำนาจมาก โดยพระองค์จะอยู่ในลักษณะทรงช้าง จึงเรียกพระองค์ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งช้าง หรือผู้มีช้างเป็นบริวาร นับว่าเป็นปางที่มีความหรูหรา ส่วนใหญ่จะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ 5.พระสันตนลักษมี เป็นพระแม่แห่งการคุ้มครองบุตร ผู้คนมักขอพรพระองค์ในเรื่องเกี่ยวกับบุตร หรือขอให้ครอบครัวเกิดความสุขสันต์ ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขในครอบครัว 6.พระวีระลักษมี พระองค์เป็นปางที่เกี่ยวกับชัยชนะ แต่เป็นชัยชนะแบบมีชื่อเสียงโด่งดัง โดยเชื่อว่าผู้ที่บูชา จะเป็นที่น่าจดจำ มีชื่อเสียงแบบยิ่งใหญ่ไพศาล ได้รับคำชมจากผู้อื่น และมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน ทั้งพระแม่ยังช่วยขจัดเภทภัยร้ายให้หมดสิ้นไปด้วย 7.พระอิสวารยาลักษมี (วิทยาลักษมี)​ พระองค์เป็นปางที่เกี่ยวกับความรอบรู้ เป็นผู้ที่้ประทานความรู้